Dokumenti
Prvo zahteva za obravnavo kršitve pacientovih pravic

ZAKON O VARSTVU PACIENTOVIH PRAVIC

OBVESTILO PACIENTOM

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se v ZD Krško trudimo nuditi enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. S svojim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic. Zato se lahko v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132 C

8270 KRŠKO

Zahteve sprejema: Tajništvo, soba 337/ 3. nadstropje

Telefon: 074880204

el.pošta: uprava(@)zd-krsko.si

od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro.

Zahteve obravnava: Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med.

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate pisno, ustno na zapisniku ali po elektronski pošti pri pristojni osebi izvajalca.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

 • osebno ime,

 • naslov,

 • kontaktne podatke pacienta,

 • opis domnevne kršitve,

 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,

 • čas in kraj domnevne kršitve,

 • morebitne posledice domnevne kršitve ter

 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

  Zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

   

Zastopnik pacientovih pravic RS Zlata Rebolj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Novo mesto

Muzejska ulica 5

8000 Novo mesto

Tel. številka: 051 385 485
E-pošta:
zlata.rebolj(@)nijz.si

Uradne ure: torek od 14:00 do 20:00 ure, - četrtek od 9:00 do 15:00 ure,
V času uradnih ur je zastopnica dosegljiva na mobilni telefonski številki 051 385 485.
Uradne ure po telefonu 073934313 in naročanje: od ponedeljka do petka med 7:00 in 11:00 uro

Krško, november 2016

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg. ,
mag. ekon. in posl. ved, direktorica