Enote
Javni zavod ZD Krško ima naslednje strokovne in teritorialne enote:
hirarhija