Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri obeh zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.

 

 

19.10.-23.10.2020

Skok Darko, dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880261

26.10.-30.10.2020

Spudić Davor, dr.dent.med., ZP Senovo

07/4881430

2.11.-6.11.2020

Dentalni center Tatalović, CKŽ 112, Krško

07/4922012

9.11.-13.11.2020

Binter Tina / Pečnik Milan dr.dent.med., ZD Krško

07/4880265

16.11.-20.11.2020

Delak Ivanka dr.dent.med., ZP Kostanjevica.

07/4988325

23.11.-27.11.2020

Ferliš Ružica, dr.dent.med., Zasebna zobna amb., ZD Krško

07/4880262

30.11.-4.12.2020

Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško

07/6209302

7.12.-11.12.2020

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07/4880265

14.12.-18.12.2020

Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880263

21.12.-25.12.2020

Skok Darko, dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880261

28.12.-1.1.2021

Spudić Davor, dr.dent.med., ZP Senovo

07/4881430