Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri obeh zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.        

 

19.2.2018-23.2.2018

Ferliš Ružica dr.dent.med., Zasebna zobna amb., ZD Krško

07/4880262

26.2.2018-2.3.2018

Medvedec Branka dr.dent.med., Zas. zob. amb. Tovarniška 18, KK

07/4811550

5.3.2018-9.3.2018

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07/4881443

12.3.2018-16.3.2018

Dvornik Ana dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880263

19.3.2018-23.3.2018

Darko Skok, dr.dent.med., ZD Krško

07/4880261

26.3.2018-30.3.2018

Davor Spudić, dr.dent.med., ZP Senovo

07/4881430