Ali ste vedeli ...

 


Spoštovani starši!

Zdravniška potrdila za vstop v vrtec izdaja osebni pediater. Čas za izdajo zdravniškega potrdila je od vpisa v vrtec, do vstopa v vrtec in ne zgolj en mesec pred vstopom. Prosimo vas, da si potrdila zaradi, letnih dopustov priskrbite pravočasno in se s tem izognete morebitnim čakalnim vrstam v nadomestnih ambulantah.Hvala za razumevanje!

 Ambulante družinske medicine, ki vabijo k vpisu pacientov: 

- Nina Fritz, dr. med.  v ZD Krško, http://www.zd-krsko.si/zd-krsko/splonso-zdravstveno-varstvo

- Nika Milanič, dr. med., spec. druž. med. v ZD Krško, http://www.zd-krsko.si/zd-krsko/splonso-zdravstveno-varstvo

- Ingrid Kus Sotošek, dr. med., spec. spl. med., http://www.zd-krsko.si/zd-krsko/splonso-zdravstveno-varstvo

- Ivana Zupančič, dr. med., spec. druž. med. v ZP Senovohttp://www.zd-krsko.si/zp-senovo/splosno-zdravstveno-varstvo .

Nova otroško šolska ambulanta Katerine Stoyanov, dr. med., spec. ped., več na http://www.zd-krsko.si/zd-krsko/varstvo-otrok-in-mladine za ZD Krško in na  http://www.zd-krsko.si/zp-senovo/varstvo-otrok-in-mladine za ZP Senovo. Vabljeni k vpisu!

 

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU!

V letu 2019 je bilo v Sloveniji v program cepljenja uvedeno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), in sicer za otroke stare 3 leta - v letu  2019 to velja za otroke rojene v letu 2016. Stroški cepljenja so kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pri odraslih se cepljenje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja krije za odrasle, ki bodo v letu 2019 dopolnili 49 let (rojeni v letu 1970).

  

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE 

PATRONAŽNA SLUŽBA