Pohvale in pritožbe

ZAKON O VARSTVU PACIENTOVIH PRAVIC

OBVESTILO PACIENTOM

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se v ZD Krško trudimo nuditi enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. S svojim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic. Zato se lahko v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132 C

8270 KRŠKO

Zahteve sprejema: Tajništvo, soba 337/ 3. nadstropje

Telefon: 074880204

e.pošta: uprava(@)zd-krsko.si

od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro.

Zahteve obravnava: Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med.

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate pisno, ustno na zapisniku ali po elektronski pošti pri pristojni osebi izvajalca.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

  • osebno ime,
  • naslov,
  • kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
  • čas in kraj domnevne kršitve,
  • morebitne posledice domnevne kršitve ter
  • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve.
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Zastopnik pacientovih pravic RS

Zlata Rebolj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Novo mesto

Mej vrti 5

8000 Novo mesto

Tel. številka: 051 385 485
E-pošta: zlata.rebolj(@)nijz.si

Uradne ure: torek od 14:30 do 20:00 ure, - četrtek od 08:00 do 15:00 ure,
V času uradnih ur je zastopnica dosegljiva na mobilni telefonski številki 051 385 485.
Uradne ure po telefonu in naročanje: vsak torek in četrtek med 8:00 in 9:30 uro

Krško, januar 2016

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg. ,
mag. ekon. in posl. ved, v.d. direktorja

Pacientove pravice (PDF)
Zakon o pacientovih pravicah
Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta

Obrazec za pisno pritožbo (PDF).

Vaše osebne podatke potrebujemo, zaradi preverjanja poteka postopka zdravstvene obravnave.

Za spletno oddajo pohvale ali pritožbe izpolnite spodnji obrazec:

Obvezno *

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)

 
Polje ni veljavno(pomankljivo ali neveljavna vrednost)


  Refresh Captcha  
Varnostna koda se ne ujema s sliko. Pravilno prepišite kodo v polje.