Čakalne dobe po dejavnostih
       
SPECIALISTIČNE AMBULANTE hitro (dni) redno (dni) odgovorne osebe za vodenje
čakalnega seznam in naročanje                         
Klinična psihologija (za otroke)
Marjetka Bratkovič
105 105 Marjetka Bratkovič
 07 488 0254
Klinična psihologija
Alenka Kunej
60 180

90-365 

zdravljenje

Alenka Kunej
07 488 00258

Pulmološka ambulanta
Maja Vrančič
https://cakalnedobe.ezdrav.si/   Barbara Žerjav
07 488 0247
Psihiatrična ambulanta
Bojana Bah
https://cakalnedobe.ezdrav.si/   Milena Podlogar
07 488 0245
Diabetološka ambulanta
Vanda Kostevc Zorko
https://cakalnedobe.ezdrav.si/ 0

Viktorija Maksl

07 488 0252

Ultrazvok
Irena Žnideršič
https://cakalnedobe.ezdrav.si/  

Vida Petkovšek

051 397 502

Rentgen https://cakalnedobe.ezdrav.si/  

 Cehte Milena

07 488 0248

Fizioterapija http://nacas.nijz.si/   Kerin Irena
07 488 0259

Dispanzer za mentalno zdravje
Tanja Povhe

90 90 Tanja Povhe
07 488 0274

Dispanzer za mentalno zdravje
Tjaša Polutnik

180 180 Tjaša Polutnik
07 488 0274

Dispanzer za mentalno zdravje
Tjaša Vajdetič

 60  60 Tjaša Vajdetič
07 488 0274

Dermatološka ambulanta

Aleksandra Bergant Suhodolčan

60 90

Vida Petkovšek

07 488 0288

Razvojna ambulanta
Snežana Ladika - Žvar

https://cakalnedobe.ezdrav.si/   Viktorija Maksl
07 488 0252

stanje na dan 1.1.2018

 

 

     
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO začetek zdravljenja protetika  
Krško      
Darko Skok 90 1600 Martina Habinc
07 488 0261
Ana Dvornik
120 1650 Marija Selko
07 488 0263
Pečnik Milan/Binter Tina
60 1400 Kristina Božič
07 488 0265
Senovo      
Davor Spudič 40 1500 Marinka Levičar
07 488 1430
Irma Melkay Sotošek 14 1400 Nataša Božičnik
07 488 1443

Auer Andreja -

mladinsko zobozdravstvo

21 30

Dvornik Irena

07488 1436

Kostanjevica      
Ivanka Delak 21 430 Budna Nika
07 4988 325
       

SPECIALISTIČNO ZOBOZDRAVSTVENO
VARSTVO

 

     

Ortodontija
Damijan Blatnik

Angela Ivančič

1960 zdravljenje

400 prvi pregled

1960

400

Damijan Blatnik 
07 488 0260

Parodontologija
Matevž Janc
90 1600 Tina Kadunc
07 488 0267
       

 

Pacient mora ob uvrstitvi na čakalni seznam v roku 5 dni poslati ali prinesti originalno napotnico. Takrat je tudi uradno uvrščen na čakalni seznam. V nasprotnem primeru se ga s seznama briše.