Splošno zdravstveno varstvo
Milko Zrnić, dr. med., spec. druž. med.

Telefonska številka: 07/49-75-074, Hriberšek Janja, sms.  

Ordinacijski čas:
torek: 13:00 - 20:00