Sprejemna pisarna:
07 48 80 200
Urgenca Krško:
07 48 80 214

Splošne ambulante za odrasle

Razpored: redni ord. čas amb. splošne medicine - petek popoldne

Pojasnila:
1. Na osnovi dogovora med Občino Krško, ZZZS OE Krško in izvajalci zdravstvenih storitev splošne oz. družinske medicine se od  1.3.2019  po razporedu izvaja redno delo tudi ob petkih popoldan. Gre za prerazporeditev rednega ordinacijskega časa. Delo poteka v matični ambulanti posameznega izvajalca in je namenjeno obravnavi opredeljenih bolnikov.
2. Za izdelavo razporeda je zadolžen Zdravstveni dom Krško, odgovorna oseba je Janja Zorko Kurinčič dr. med., spec. spl. med.
3. Razpored je narejen po abecednem redu zdravnikov, ki delajo programe družinske/splošne medicine v občini Krško.

DATUM

ZDRAVNIK

22.1.2021

Obradović Nataša, dr. med., spec. druž. med.

29.1.2021

Planinc Melita, dr. med., spec. spl. .med.

5.2.2021

Pleša Željko, dr. med., spec. spl. med.

12.2.2021

Raković Jelena, dr. med., spec. druž. med.

19.2.2021

Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl .med.

26.2.2021

Zupančič Ivana, dr. med., spec. druž. med.

5.3.2021 Brilej Kokotec Stanka, dr. med., spec. spl. med.
12.3.2021 Fritz Nina, dr. med., spec. druž. med.
19.3.2021 Jagić Jasmina, dr. med.
26.3.2021 Koritnik Hanuščak Lucija, dr. med., spec. druž. med.