Nenujne storitve v NMP

Kratek obisk 25€
pri kratkih lokalnih pregledih brez laboratorija, izdaja receptov na zahtevo bolnika, izdaja nenujnih napotnic namesto osebnega zdravnika, individualna navodila in svetovanje brez pregleda...  
   
Prvi kurativni pregled 40€
pri krajših pregledih z osnovnim laboratorijem (CRP, ISTAT, krvni sladkor, urostiks), starejše poškodbe več kot 1 dan  
   
Obsežni pregled/ razširjeni pregled 50€
kadar je celoten pregled, EKG, veliko laboratorija, vključno z biokemijo, rentgen...  
   
Mali poseg 15€
aplikacija kisika,
glukotest,
hematest,
hemoglobin, CRP hitri test,
im injekcija,
inhalacija zdravil,
izpiranje cerumna,
odstranitev tujka iz nosu, sluhovoda ali grla,
odvzem brisa in pošiljanje na analizo.
odvzem krvi iz vene,
odvzem krvi kapilarni, 
odvzem urina,
punkcija burze in podkožnega hematoma,
sc injekcija,
urostiks
 
   
Srednji poseg 30€
aspiracija,
defibrilacija,
incizija kože in podkožja,
iv injekcija,
kateterizacija mehurja,
monitoring,
namestitev infuzije,
namestitev stalnega katetra,
odstranitev šivov,
odstranitev tujka iz roženice,
odvzem krvi iz arterije,
ohlajanje telesa,
opazovanje bolnika,
potrditev smrti,
preveza rane,
Segrevanje telesa,
snemanje in odčitavanje EKG,
spremljanje vitalnih funkcij,
tamponada nosu,
vstavitev nazogastrične sonde,
vzpostavitev io. poti,
vzpostavitev venskega kanala
 
   
Veliki poseg 50€
elektrokonverzija srčnega ritma,
higienska obravnava,
intubacija,
izpiranje želodca,
klizma,
kompletna reanimacija,
pregled osebe na zahtevo policistov,
Sprejem in oskrba trupla s terena,
spremstvo bolnika,
ultrazvočne preiskave,
zunanja elektrostimulacija srca,
zunanja masaža srca,
ISTAT laboratorij
 
   
DODATNE STORITVE  
Odstranitev klopa 30€
Predpis recepta na zahtevo bolnika 25€
Izdaja napotnice na zahtevo bolnika 25€
Izpiranje cerumna na zahtevo bolnika 15€
Individualna navodila in svetovanje brez pregleda 25€
hišni obisk 120€

 

 

Cenik se uporablja za obračun storitev:

  • osebe brez OZZ ali evropske kartice,
  • osebe, ki po pravilih ZZZS niso upravičeni do storitev v času dežurne službe ali NMP v breme ZZZS,
  • tujci brez zavarovanja.