Sprejemna pisarna:
07 48 80 200
Urgenca Krško:
07 48 80 214

Zobozdravstvena dejavnost

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika.

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.

 5.4.-9.4.2021     Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško 07/4880264

12.4 -16.4.2021   Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo. 07/4881443

19.4.-23.4.2021   Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD Krško. 07/4880263

26.4.-30.4.2021  Skok Darko, dr.dent.med., ZD Krško. 07/4880261

3.5.-7.5.2021    Spudić Davor, dr.dent.med., ZP Senovo 07/4881430

10.5.-14.5.2021  Dentalni center Tatalović, CKŽ 112, Krško 07/4922012

17.5.-21.5.2021  Binter Tina / Pečnik Milan dr.dent.med., ZD Krško 07/4880265

24.5-28.5.2021  Delak Ivanka dr.dent.med., ZP Kostanjevica. 07/4988325

31.5.-4.6.2021   Ferliš Ružica, dr.dent.med., Zasebna zobna amb., ZD Krško 07/4880262

7.6.-11.6.2021 Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško 07/4880264

14.6.-18.6.2021 Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo. 07/4881443

21.6.-25.6.2021 Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD Krško. 07/4880263

28.6.-2.7.2021   Skok Darko, dr.dent.med., ZD Krško. 07/4880261